• 2,4-Dinitrochlorobenzene

    2,4-dinitroklorobenzen

    2,4-Dinitroklorobenzen (DNCB) je organska spojina s formulo (O2N) 2C6H3Cl. Je rumena trdna snov, topna v organskih topilih. Je pomemben intermediat za industrijsko proizvodnjo drugih spojin.